Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69946
Title: Cách ly vì dịch Covid-19: Những quyền lợi mà người lao động nên biết
Authors: Thanh Thanh
Keywords: Covid 19
Dịch bệnh
Cách ly y tế
Giãn cách xã hội
Phòng chống dịch bệnh
Cơ quan nhà nước
Lao động
Người dương tính
Abstract: Việc xảy ra dịch bệnh là sự kiện khách quan, sự kiện bất khả kháng nên việc cách ly phòng chống dịch bệnh theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là tình huống bất khả kháng. Chính vì vậy, thiệt hại xảy ra do áp dụng biện pháp cách ly, phía áp dụng biện pháp cách ly không chịu trách nhiệm bồi thường.
Issue Date: 2020-07-31
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Cach ly vi dich Covid 19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 232,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.