Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69964
Title: Điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020
Authors: Vũ Thị Hòa Như, Nguyễn Huyền Trang
Keywords: Đầu tư kinh doanh
Luật Doanh nghiệp
Năm 2020
Abstract: Điều kiện đầu tư kinh doanh là nội dung quan trọng trong hệ thống pháp luật đầu tư Việt Nam. Để có góc nhìn toàn diện về chế định này, bằng phương pháp so sánh luật học, bài viết bình luận và đánh giá những điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 về điều kiện đầu tư kinh doanh. Đồng thời, dựa trên những vướng mắc của thực tiễn, bài viết đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh từ góc độ Luật Doanh nghiệp năm 2020.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH.2.22.Dau tu kinh doanh_Luat Doanh nghiep 2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.