Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69968
Title: Những điểm mới về doanh nghiệp tư nhân trong luật doanh nghiệp năm 2020 và những vấn đề đặt ra
Authors: Cao Thanh Huyền
Keywords: Doanh nghiệp tư nhân
Luật Doanh nghiệp
Năm 2020
Abstract: Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Loại hình doanh nghiệp này được ghi nhận lần đầu tiên trong Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990, tiếp tục được kế thừa và hoàn thiện trong các Luật Doanh nghiệp ban hành năm 1999, 2005, 2014 và mới đây nhất là Luật Doanh nghiệp năm 2020. So với các Luật trước đây, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung một số quỵ định về doanh nghiệp tư nhân, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lí về loại hình doanh nghiệp này. Tuy nhiên, bên cạnh những thay đổi tích cực, quy định về doanh nghiệp tư nhân trong Luật Doanh nghiệp năm 2020 vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả thực thi pháp luật trên thực tế. Bài viết phân tích những điểm mới nổi bật về doanh nghiệp tư nhân trong Luật Doanh nghiệp năm 2020, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong các quy định điều chỉnh loại hình doanh nghiệp này, trên cơ sở đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Luật Doanh nghiệp năm 2020 về doanh nghiệp tư nhân.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH.2.22.Doanh nghiep tu nhan_luat doanh nghiep 2020_van de dat ra.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 28,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.