Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69981
Title: Hành vi phân biệt giá dưới góc độ kinh tế và luật cạnh tranh Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Vân Anh
Keywords: Phân biệt giá
Kinh tế
Cạnh tranh
Luật Cạnh tranh
Abstract: Phân biệt đối xử về giá (gọi tắt là phân biệt giá) là một dạng phổ biến của các hành vi phân biệt đối xử trong giao dịch kinh doanh, về mặt kinh tế học, hành vi phân biệt giá do các doanh nghiệp thực hiện nhằm chiếm giữ thặng dư tiêu dùng (consumer surplus) và thu được lợi nhuận tối đa không luôn mang lại hậu quả bất lợi cho xã hội và cũng không luôn có mục đích hoặc tác dụng cản trở cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, sự phân biệt đối xử về giá của doanh nghiệp có thể gây tác động hạn chế cạnh tranh, tổn hại cho người tiêu dùng. Trên cơ sở phân tích bản chất kinh tế phân biệt giá, bài viết phân tích, bình luận quy định tại điểm d khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 27 của hành vi Luật Cạnh tranh năm 2018 về hành vi áp dụng điều kiện thương mại khác nhau trong các giao dịch tương tự.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH.3.22.Phan biet gia_kinh te_luat canh tranh_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.