Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69990
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorĐỗ Văn Đại, Nguyễn Thị Khánh Ngân-
dc.date.issued2022-06-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69990-
dc.description.abstractChuyển quyền yêu cầu bồi thường trong pháp luật bảo hiểm là quy định bồi thường, bảo hiểm, Luật Kinh nhằm giúp doanh nghiệp bảo hiểm được quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn số tiền bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp thiệt hại do người thứ ba gây ra. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 về vấn đề này vẫn còn những bất cập. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích những vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn và đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến chế định bồi hoàn trong bảo hiểm.-
dc.format.extent8 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectBảo hiểmvi
dc.subjectPháp luật bảo hiểmvi
dc.subjectBồi hoàn bảo hiểmvi
dc.subjectLuật Kinh doanh bảo hiểmvi
dc.titleChuyển quyền yêu cầu bồi thường trong pháp luật bảo hiểmvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp số 6 (454) tháng 3 năm 2022-
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.6.22.Quyen yeu cau boi thuong_PL Bao hiem.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.