Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69999
Title: Giao dịch bị coi là vô hiệu theo luật phá sản năm 2014
Authors: Phan Nữ Hiền Oanh
Keywords: Giao dịch vô hiệu
Doanh nghiệp
Luật Phá sản năm 2014
Abstract: Luật Phá sản năm 2014 quy định khá nhiều các biện pháp hướng tới mục đích bảo toàn tài sản doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, một trong các biện pháp đó là tuyên bố giao dịch vô hiệu. Bài viết phân tích, làm rõ một số bất cập trong các quy định pháp luật về tuyên bố giao dịch vô hiệu theo pháp luật Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề Luật số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề Luật
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.2.22.Giao dich vo hieu_luat pha san_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.