Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70000
Title: Về vấn đề đưa tôn giáo vào giảng dạy trong các trường học ở nước Nga
Authors: Nguyễn Văn Dũng
Keywords: Tôn giáo
Giáo dục tín ngưỡng
Trường học ở Nga
Abstract: Bài viết trình bày vấn đề giảng dạy tôn giáo trong trường học tại Liên Bang Nga đã trở thành chủ đề chính của các cuộc tranh luận chính trị trước bầu cử Quốc hội và luôn gay gắt chưa thể thống nhất.
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 04 năm 2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.