Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70011
Title: Dịch vụ giáo dục của WTO: Lợi hại thế nào?
Authors: Bùi Hiền
Keywords: Dịch vụ giáo dục
Cơ sở đàu tạo nước ngoài tại Việt Nam
Abstract: Phân tích các mục đích trước mắt và lâu dài của dịch vụ giáo dục trong WTO đối với sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, phương thức hiện diện thương mại đã mang lại những lợi ích trước mắt cũng như tiềm ẩn nguy hại lâu dài cho giáo dục Việt Nam
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 07 năm 2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCADT07.2008_Dịch vụ GD của WTO.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 196,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.