Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70023
Title: Quy định về xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam - một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Đỗ Thị Lan Anh
Keywords: Xuất xứ hàng hóa
Việt Nam
Hàng hóa
Abstract: Cùng với xu thế hội nhập của nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển sâu rộng thì các hoat động gian lận thương mại cũng diễn biến phức tạp với nhiều hình thức tinh vi hơn. Những năm gần đây, hệ thống pháp luât về xuất xứ hàng hoá của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề đòi hỏi Việt Nam phải có cơ chế quản lý chặt chẽ hơn. Bài viết nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam về xuất xứ hàng hoá và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiêu quả quản lý công tác này ở Việt Nam.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.2.22.Xuat xu hang hoa VNam_bat cap_kien nghi_hoan thien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.