Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70061
Title: Giải pháp thúc đẩy phát triển tín dụng xanh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Authors: Lê Mạnh Hùng
Keywords: Tín dụng
Tín dụng xanh
Việt Nam
Bối cảnh
Abstract: Chính sách tín dụng xanh được nhiều quốc gia có trình độ phát triển khác nhau trên thế giới theo đuổi, hướng phát triển chung và là cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của các nước. Phát triển tín dụng xanh giúp cho ngân hàng hạn chế được rủi ro về môi trường, xã hội trong hoạt động kinh doanh. Việt-Nam cũng đang dần đi theo xu hướng này, song vẫn gặp nhiều khó khăn và cần giải pháp để đẩy mạnh dòng vốn này hơn nữa. Bài viết trình bày tổng quan, thực trạng, khó khăn, thách thức và giải pháp thúc đẩy tín dụng xanh.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD1.22.Giai phap_tin dung xanh_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.