Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70063
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam
Authors: Lưu Hoàng Nam
Keywords: Vay tiêu dùng
Tổ chức tín dụng
Việt Nam
Abstract: Hoạt động cho vay tiêu dùng là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của các hoạt động kinh doanh mà các tổ chức tín dung hướng đến và mong muốn phát triển nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, hoạt động cho vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng hiện nay vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Bài viết tập trung phân tích về thực trạng cho vay tiêu dùng tại các công ty tài chính ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính riêng và các tổ chức tín dụng nói chung.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD1.22.Giai phap_vay tieu dung_tin dung_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.