Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70064
Title: Tình hình sáng tạo khởi nghiệp trên thế giới và Việt Nam
Authors: Tăng Thị Bích Quyên
Keywords: Khởi nghiệp
Thế giới
Việt Nam
Abstract: Khởi nghiệp sáng tạo đang là một trong các vấn đề được thế giới cũng như Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương và các trường đại học đặc biệt quan tâm. Nhiều quốc gia trên thế giới xem khởi nghiệp sáng tạo như một động lực quan trọng nhất để tăng trưởng phát triển kinh tế, thay vì đầu tư nước ngoài, thương mại quốc tế hay cầu nội địa... Có thể nhận thấy khởi nghiệp đang là chủ để được quan tâm tại Việt Nam, nhất là diễn biến trong bối cảnh quốc gia hội nhập mạnh mẽ với kinh tế thế giới. Bài viết trình bày tình hình sáng tạo khởi nghiệp trên thế giới và Việt Nam và đề ra giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD1.22.Khoi nghiep_the gioi_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.