Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70070
Title: Sự khác biệt giữa các nhóm người tiêu dùng Việt Nam về hành vi tiêu dùng bền vững trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Authors: Nguyễn Thị Phương Linh, Trần Lê Huy
Nguyễn Ngọc Anh, Trần Thị Dịu
Keywords: Người tiêu dùng Việt Nam
Hành vi tiêu dùng
Đại dịch Covid-19
Abstract: Nghiên cứu khám phá sự khác biệt về hành vi tiêu dùng bền vững giữa các nhóm người tiêu dùng Việt Nam đặt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 theo các đặc điểm nhân khẩu học như: giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, và thu nhập hàng tháng. Kết quả nghiên cứu cho thấy hành vi tiêu dùng bền vững có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số chính sách cho doanh nghiệp và chính phủ sao cho phù hợp với từng đặc điểm nhân khẩu học của các nhóm người tiêu dùng khác nhau.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD1.22.Nhom nguoi tieu dung_VNam_hanh vi tieu dung_covid-19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.