Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70074
Title: Định hướng và kiểm soát thông tin góp phần bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Keywords: Kiểm soát
Bảo vệ tổ quốc
Không gian mạng
Abstract: Thông tin trên không gian mạng - không gian xã hội mới - "không gian mạng" thật giả lẫn lộn, thiếu tính chính xác, khó kiểm chứng và kiểm soát, tác động tiêu cực đối với văn hóa cộng đồng; làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước; suy giảm quyền lực nhà nước và sức mạnh quốc gia. Đồng thời, là công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại; môi trường "màu mỡ" cho các tổ chức khủng bố, tội phạm hoạt động, v.v. Vì vậy rất cần định hướng và kiểm soát thông tin trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD2.22.Dinh huong_kiem soat_bao ve to quoc_khong gian mang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.