Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70077
Title: Nâng cao hiệu quả đầu tư công ở Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam
Authors: Đỗ Đức Toàn
Keywords: Đầu tư công
Hàn Quốc
Việt Nam
Abstract: Đầu tư công (ĐTC) đóng vai trò quan trọng với tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững ở các quốc gia. Hàn Quốc đã từng rơi vào tình trạng đó thời điểm từ những năm 1970 đến trước khủng hoảng kinh tế 1997. Sau đó, những nỗ lực thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả ĐTC đã giúp Hàn Quốc không chỉ vượt qua khủng hoảng mà còn đưa đất nước phát triển, phát huy vai trò to lớn của ĐTC đối với kinh tế - xã hội đất nước. Do đó, việc nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hiệu quả ĐTC của Hàn Quốc là việc làm hết sức có ý nghĩa cho Việt Nam.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD2.22.Hieu qua dau tu cong_Han Quoc_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.