Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70081
Title: Kinh nghiệm điều hành chính sách tỷ giá của Thái Lan, Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Hoàng Thanh Tuyền
Keywords: Tỷ giá
Chính sách tỷ giá
Thái Lan
Hàn Quốc
Việt Nam
Abstract: Chính sách tỷ giá ổn định, phù hợp, linh hoạt đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tăng trưởng hướng ngoại, thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, việc điều hành chính sách tỷ giá nói riêng và chính sách kinh tế vĩ mô nói chung đòi hỏi thận trọng, thích ứng, phù hợp và linh hoạt. Trong bài viết, tác giả đi vào nghiên cứu chính sách tỷ giá của NHTW Thái Lan, NHTW Hàn Quốc và rút ra năm bài học kinh nghiệm cho NHNN Việt Nam.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.