Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70082
Title: Kinh tế học di sản: vốn văn hóa, định giá di sản và những thách thức
Authors: Phạm Quỳnh Phương
Keywords: Kinh tế học
Di sản
Vốn văn hóa
Định giá di sản
Abstract: Di sản ngày càng được coi là một hợp phần quan trọng đóng góp vào kinh tế của mỗi quốc gia, và kinh tế học di sản được coi là một trong những lĩnh vực quan trọng góp phần vào quá trình bảo tồn di sản bền vững. Bài viết đề cập đến vấn đề giá trị của di sản từ góc nhìn kinh tế học, từ chiều kích về vốn văn hóa và vốn tự nhiên, cũng như phương pháp lượng hóa giá trị di sản. Bài viết cũng đặt ra những thách thức của chính sách di sản trong việc cân bằng hài hòa giữa bảo tồn giá trị văn hóa của di sản và phát triển kinh tế.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD2.22.Kinh te hoc di san_van hoa_di san_thach thuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.