Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70089
Title: Chính sách nhập cư của Liên minh châu Âu và của một số nước thành viên mới Đông Âu
Authors: Nguyễn An Hà
Keywords: Chính sách nhập cư
Liên minh châu Âu
Đông Âu
Nhập cư
Abstract: Bài viết đề cập tới quá trình phát triển của chính sách nhập cư của Liên minh châu Âu, những tác động của chính sách này tới các nước thành viên nói chung và tới các nước thành viên mới Đông Âu cũng như sự điều chỉnh của những nước này.
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 10 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.