Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70093
Title: Xu hướng việc làm tại nhà sau đại dịch Covid-19: lợi ích và thách thức
Authors: Nguyễn Thị Phương Hảo
Keywords: Xu hướng việc làm
Đại dịch Covid-19
Lợi ích
Việc làm
Abstract: Đại dịch Covid-19 diễn ra đã gián tiếp thay đổi cách các doanh nghiệp trên thế giới vận hành. Một số doanh nghiệp đã áp dụng chính sách làm việc tại nhà (Work from home - WFH) nhằm giảm thiểu sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, đồng thời để duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, nghiên cứu hân tích lợi ích và thách thức mà xu hướng làm việc này đem lại cho doanh nghiệp để giúp các nhà quản lý có thể cân nhắc đưa ra chính sách phù hợp cho công ty. Sau đó, trên cơ sở những phát hiện này, tác giả đưa ra một số khuyến nghị với mong muốn phương pháp WFH được áp dụng hiệu quả hơn tại Việt Nam.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tháng 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCATBD2.22.Xu huong viec lam_dai dich Covid-19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.