Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70096
Title: Nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Từ ý định đến hành vi
Authors: Đoàn Ngọc Thắng, Hoàng Phương Dung
Nguyễn Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Cẩm Thúy
Keywords: Chuỗi giá trị
Doanh nghiệp Việt Nam
Việt Nam
Chuỗi giá trị toàn cầu
Quy tắc xuất xứ
Abstract: Nghiên cứu này kiểm định các yếu tố quyết định đến hành vi nâng cao vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu bằng việc áp dụng lý thuyết kế hoạch. Kết quả nghiên cứu chỉ ra cả ba nhân tố trong lý thuyết hành vi dự định bao gồm thái độ, khả năng kiểm soát hành vi và chuẩn chủ quan đều có tác động tích cực đang kể đến ý định nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp. Ý định này trực tiếp dẫn tới các hành vi thực tế nhằm nâng cao vị thế trong chuỗi. Xác suất từ ý định dẫn đến hành vi thực sự này càng cao nếu như nhà lãnh đạo doanh nghiệp có kiến thức tốt hơn về quy tắc xuất xứ.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới số 2 (310 ) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCTTG2.22.Nang cao_vi the_DNVNam_chuoi gia tri toan cau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.