Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70101
Title: Tổ chức Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Authors: Nhà xuất bản Sự thật
Keywords: Quốc hội
Chính phủ
Tòa án nhân dân
Viện kiểm sát
Bộ máy Nhà nước
342.02
Abstract: Gồm Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ 1959 đến 1970 về tổ chức bộ máy Nhà nước gồm Quốc hội, Hội đồng Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1971
Type: Sách
Extent: 216 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00001101_To chuc nha nuoc Viet Nam dan chu cong hoa_1971.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.