Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70107
Title: Giải pháp nâng cao văn hóa chính trị cho cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở trong quân đội
Authors: Lê Xuân Thủy, Khuất Trọng Nam
Keywords: Văn hóa chính trị
Cán bộ chính trị
Đơn vị cơ sở
Quân đội
Abstract: Nâng cao văn hoá chính trị là một nội dung quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Bài viết phân tích một số giải pháp chủ yếu tác động đến các yếu tố cấu thành, nhằm nâng cao văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới số 2(310) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT2.22.Giai phap_van hoa chinh tri_can bo chinh tri_quan doi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.