Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70109
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorLương Thanh Duy-
dc.date.issued2022-02-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70109-
dc.description.abstractCông tác dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Thực hiện công tác dân tộc là trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, trong đó hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò quyết định việc thực hiện thắng lợi công tác dân tộc trên địa bàn. Bài viết khái quát nội dung, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện công tác dân tộc ở Việt Nam hiện nay.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Kinh tế và Chính trị thế giớivi
dc.subjectHệ thống chính trị cơ sởvi
dc.subjectDân tộc thiểu sốvi
dc.subjectCông tác dân tộcvi
dc.titlePhát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện công tác dân tộcvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới số 2(310) năm 2022-
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT2.22.He thong chinh tri_dan toc thieu so_cong tac dan toc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.