Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70110
Title: Phê phán những quan điểm sai trái về tự do tôn giáo ở Việt Nam
Authors: Hoàng Thị Lan
Keywords: Tự do tôn giáo
Dân chủ
Tôn giáo
Việt Nam
Nhân quyền
Abstract: Vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền luôn là tâm điểm mà các thế lực thù địch lợi dụng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bài viết nhận diện một số quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt Nam được đề cập trong các Báo cáo thường niên của ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) và một số trang mạng xã hội, đồng thời, đưa ra những bằng chứng để phê phán, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đó, khẳng định những thành tựu của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới số 2(310) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT2.22.Phe phan_quan diem sai trai_ton giao_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.