Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70115
Title: Thực trạng thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước
Authors: Lâm Quốc Tuấn
Keywords: Phương thức lãnh đạo
Đảng đối với nhà nước
Abstract: Trong thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước đã có nhiều đổi mới, với nhiều ưu điểm, nhưng cũng bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm. Bài viết trình bày một số ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm chủ yếu trong thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 528 tháng 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT2.22.Thuc trang_phuong thuc_lanh dao dang_nha nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.