Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70118
Title: Đánh giá về cục diện chính trị - an ninh Đông Nam Á năm 2021 và triển vọng năm 2022
Authors: Dương Văn Huy
Keywords: Cục diện Chính trị - an ninh
Đông Nam Á
Năm 2021
Triển vọng năm 2022
Biển Đông
Abstract: Mục đích của bài viết là khắc hoạ lại cục diện chính trị - an ninh Đông Nam Á năm 2021 và đánh giá triển vọng của tình khu vực năm 2022. Bài viết cho rằng, mặc dù bức tranh khu vực Đông Nam Á năm 2021 có nhiều điểm sáng sủa hơn năm 2020, song cũng là một năm mà ASEAN và các quốc gia trong khu vực tiếp tục đối diện với những thách thức lớn từ sự bùng phát các đợt dịch COVD-19 mới ngày càng mạnh mẽ hơn, cũng như các thách thức về mặt chính trị - an ninh mà khu vực phải đối diện cũng không hề nhỏ. Bên cạnh đó, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn năm 2021 không hề thuyên giảm so với năm 2020, thậm chí còn có phần quyết liệt và toàn diện hơn. Tình hình Biển Đông năm 2021 vẫn căng thẳng, trong khi đó tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) chưa có tiến triển. Hơn nữa, khu vực này cũng đối diện với vấn đề mới nổi đó là khủng hoảng chính trị của Myanmar từ dầu năm 2021. Bên cạnh đó, bài viết cho rằng, tuy cục diện Đông Nam Á năm 2021 còn nhiều vùng song có những biểu hiện cho thấy cục diện khu vực năm 2022 có xu hướng sáng hơn, nhất là về mặt chính trị - an ninh, cũng như việc nối lại đàm phán COC. Tuy nhiên, những thách thức mà các nước trong khu vực đang phải đối diện trong năm 2021 vẫn tiếp tục kéo dài đến năm 2022.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 13 trang,
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA1.22.Cuc dien chinh tri_an ninh_Dong Nam A_nam 2021_2022.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.