Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70124
Title: Vài nét về chính sách nông nghiệp chung của Liên minh châu Âu
Authors: Nguyễn Như Đến
Keywords: Chính sách nông nghiệp
Nông nghiệp
Liên minh Châu Âu
Châu Âu
Abstract: Chính sách nông nghiệp chung của EU ra đời thống nhất các chính sách nông nghiệp của các nước thành viên trong suốt quá trình hình thành và phát triển luôn có sự điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh mới.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 04 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.