Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70130
Title: Australia với vấn đề biển đông
Authors: Võ Xuân Vinh, Nguyễn Ngọc Lan
Keywords: Australia
Biển đông
Abstract: Australia có lợi ích an ninh - quốc phòng và kinh tế đáng kể ở Biển Đông. Trước những thách thức đối với tự do hàng hải, hàng không và thương mại hợp pháp không bị gián đoạn do tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp và các hành động nguy hiểm mà Trung Quốc gây ra ở vùng biển này, với quan điểm nhất quán, Australia đã tiến hành các hoạt động ngoại giao cũng như các hoạt động trên thực địa để bảo vệ các lợi ích của mình. Trên cơ sở chỉ ra các lợi ích của Australia, bài viết làm rõ quan điểm, các hoạt động ngoại giao và trên thực địa nhằm bảo vệ lợi ích của nước này cũng như luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Bài viết đánh giá về tác động của sự can dự của Australia ở Biển Đông đối với việc bảo vệ an ninh và duy trì hòa bình ở khu vực.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA2.22.Australia_van de bien dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.