Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70136
Title: Triển vọng phát triển mạng 5G ở các nước Đông Nam Á
Authors: Đàm Huy Hoàng
Keywords: 5G
Phát triển mạng 5G
Đông Nam Á
Abstract: Trong những năm gần đây, Công nghệ thông tin di động thế hệ thứ 5 (gọi tắt là mạng 5G) đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển và quá trình chuyển đang diễn ra nhanh mạnh và toàn diện tại các quốc gia Đông Nam Á. Do đó, các quốc gia này đã và đang nỗ lực thúc đẩy mạnh việc triển khai mạng 5G. Đông Nam Á là khu vực có nguồn nhân lực dồi dào và thị trường rộng lớn cho sự phát triển của mạng 5G. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì các quốc gia Đòng Nam Á cũng đang phải đối diện không ít những trở ngại, thách thức đối với quá trình triển khai và thúc đẩy mạng 5G tại quốc gia mình. Từ những nhìn nhận về thực trạng, tiềm năng cũng như những thách thức, bài viết mong muốn có thể đưa ra phần nào dự báo về triển vọng đối với phát triển mạng 5G ở khu vực Đông Nam Á trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA2.22.Trien vong_mang 5G_Dong Nam A.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.