Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70151
Title: Quan hệ Việt Nam- Pháp: thành tựu và kinh nghiệm sau hơn 3 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao
Authors: Dương Thị Thanh Tình
Keywords: Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp
Việt Nam
Pháp
Abstract: Bài viết trình bày về mối quan hệ hai nước Việt Nam - Pháp đã từng bước được cải thiện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục và khoa học không ngừng được mở rộng sau hơn 3 thập kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 06 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.