Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70159
Title: Du lịch Việt Nam phát huy tiềm năng thế mạnh, nổ lực vươn mình trong đại dịch Covid-19
Authors: Nguyễn Thị Phi, Nguyễn Thị Thu Hường
Keywords: Du lịch
Du lịch Việt Nam
Tiềm năng thế mạnh
Đại dịch Covid-19
Abstract: Ngày nay, du lịch được nhiều quốc gia trên thế giới xem là ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có Việt Nam. Hai yếu tố quan trọng hình thành nên một loại hình du lịch, đó là: yếu tố về "cung trong du lịch" (về tài nguyên du lịch hay còn gọi là điểm đến du lịch, về chính sách của Chính phủ, về việc phát triển du lịch, yếu tố thị trường du lịch, yếu tố khai thác du lịch từ các doanh nghiệp...); yếu tố "câu trong du lịch " (yếu tố du khách). Để bảo đảm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch Việt Nam cần phát huy tiềm năng thế mạnh và trước mắt nhanh chóng có giải pháp thích ứng, linh hoạt phục hồi sau đại dịch Covid -19.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 314 tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN3.22.Du lich_VNam_the manh_dich Covid-19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.