Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70163
Title: Kinh nghiệm phát triển hệ thống hợp tác xã của một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Xuân Thu
Keywords: Hợp tác xã
Hệ thống hợp tác xã
Quốc gia
Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày kinh nghiệm của Ấn Độ; kinh nghiệm phát triển hệ thống hợp tác xã ở tỉnh Trentino; giá trị tham khảo nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã ở Việt Nam.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 314 tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN3.22.Kinh nghiem_he thong hop tac xa_Quoc gia_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.