Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70164
Title: Mối quan hệ giữa chính quyền và công dân trong hoạch định chính sách công ở các nước thành viên của OECD
Authors: Lê Văn Hòa
Keywords: Chính quyền
Công dân
Chính sách công
OECD
Abstract: Bài viết trình bày việc cung cấp thông tin cho công dân; về tham vấn công dân; về tham gia tích cực của công dân; về tổ chức đánh giá; những kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam trong hoạch định chính sách công ở các nước thành viên của OECD.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 314 tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN3.22.Moi quan he_chinh quyen_cong dan_chinh sach cong_OECD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.