Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70170
Title: Belarus:Những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật 2008-2009
Authors: Nguyễn Cảnh Toàn
Keywords: Kinh tế- xã hội
Tăng trưởng kinh tế
Belarus
Đổi mới xã hội
Phát triển kinh tế
MSED
Abstract: Bài viết trình bày thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật năm 2008. Xu hướng 2009, Ưu thế và hạn chế của của đổi mới xã hội và phát triển kinh tế (MSED) qua sự thủ thách khủng hoảng tài chính toàn cầu
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 07 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.