Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70172
Title: Kinh tế Liên Bang Nga với những thách thức mới
Authors: Hoàng Xuân Hòa
Keywords: Kinh tế Liên Bang Nha
Khủng hoảng tài chính
Chống đỡ khủng hoảng
Khủng hoảng
Abstract: Bài viết trình bày tình hình kinh tế xã hội của Liên Bang Nga trong những năm gần đây, Các giải pháp chống đỡ khủng hoảng của Nga và một số dự báo kinh tế Nga năm 2009-2010
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 07 năm 2009
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.