Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70180
Title: Phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Authors: Nguyễn Văn Thật
Keywords: Thanh niên Việt Nam
Thanh niên
Xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Lực lượng xung kích
Abstract: Thanh niên có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là lực lượng xung kích, tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động. Bài viết làm rõ vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nêu ra một số hạn chế trong giáo dục bồi dưỡng, quản lý thanh niên hiện nay; đồng thời, đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 314 tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN3.22.Vai tro thanh nien_su nghiep xay dung_bao ve to quoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.