Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70186
Title: Đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Authors: Dương Tiến Dũng
Keywords: Ngân sách nhà nước
Đại dịch Covid-19
Abstract: Bài viết khẳng định việc điều hành ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, đảm bảo các mục tiêu đề ra; chính sách tài khóa ứng phó với dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ người dân; kết quả tích cực từ thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 16 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính tháng 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.1.22.Ngan sach nha nuoc_dai dich Covid-19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 28,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.