Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70188
Title: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2021 và định hướng năm 2022
Authors: Ngô Thị Ngọc Anh
Keywords: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Năm 2021
Định hướng năm 2022
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Abstract: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2021 của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong điều kiện đất nước bị tác động mạnh mẽ bởi làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong qua vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Bước sang năm 2022, Việt Nam được kỳ vọng sẽ phục hồi đà tâng trưởng. Đây chính là lực đẩy để Việt Nam tiếp tục thu hút luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm 2022.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính tháng 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.1.22.Von dau tu truc tiep nuoc ngoai_2021_dinh huong 2022.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.