Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70197
Title: Kinh nghiệm quản lý công chức dựa trên năng lực ở một số quốc gia
Authors: Đào Thị Thanh Thủy, Bạch Ngọc Dung
Keywords: Công chức
Quản lý công chức
Mô hình quản lý công chức
Abstract: Mô hình quản lý công chức dựa trên năng lực đã được áp dụng có hiệu quả tại quốc gia phát triển trên thế giới. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm thành công của một số quốc gia phát triển, qua đó gợi mở một số kinh nghiệm đối với Việt Nam trong quá trình cải cách nền công vụ hiệu lực, hiệu quả.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN3.22.KNghiem_quan ly cong chuc_quoc gia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.