Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70199
Title: Phát triển nguồn nhân lực trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay
Authors: Giang Thị Ngọc
Keywords: Nguồn nhân lực
Nông thôn mới
Việt Nam
Abstract: Nguồn nhân lực nông thôn là yếu tố quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bài viết đưa ra đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong xây dựng nông thôn mới, qua đó một số giải pháp góp phần xây dựng, phát triển nguồn nhân lực ở nông thôn hiện nay.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN3.22.Nguon nhan luc_nong thon moi_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.