Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70206
Title: Tính liên văn hóa trong dạy và học ngoại ngữ
Authors: Phạm Thị Anh Nga
Keywords: Dạy và học ngoại ngữ
Yếu tố văn hóa và liên văn hóa
Văn hóa nước ngoài
Abstract: Bài viết phân tích và luận giải về một ứng xử khôn ngoan, hiểu biết và hiệu quả, phê phán những thái độ quá khích loại bỏ hoặc tôn sùng văn hóa nước ngoài.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 09 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.