Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70210
Title: Vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam
Authors: Đặng Thị Yến
Keywords: Chính quyền cơ sở
Công tác phòng, chống dịch
Dịch Covid-19
Việt Nam
Covid-19
Abstract: Chính quyền cơ sở có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; là cầu nối quan trọng để đưa chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Trong đại dịch COVID-19, chính quyền cơ sở thực sự là cánh tay đắc lực, góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa, phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN3.22.Vai tro_chinh quyen co so_dich covid 19_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.