Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70213
Title: Các nước đồng minh với vấn đề kiểm soát nước Đức
Authors: Phạm Ngọc Tân
Keywords: Kiểm soát nước Đức
Các nước Đồng minh
Liên Xô
Anh
Mỹ
Abstract: Bài viết trình bày về Đồng minh các nước Liên Xô, Anh, Mỹ mặc dù có những bất đồng nhưng với tinh thần hữu nghị và hợp tác các cường quốc thống nhất nguyên tắc biên giới chung của nước Đức nằm dưới sự kiểm soát của Đồng minh và đã ký những văn kiện về việc kiểm soát nước Đức sau chiến tranh.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 11 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.