Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70220
Title: SNG trong cơn khủng hoảng kinh tế thế giới
Authors: Phan Anh Dũng
Keywords: Khủng hoảng kinh tế thế giới
Kinh tế thế giới
SNG
Khủng hoảng kinh tế
Abstract: Bài viết trình bày tình hình kinh tế các nước thành viên SNG, những nguyên nhân và hậu quả tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng toàn cầu tới nền kinh tế của một số quốc gia SNG; Hợp tác chống khủng hoảng
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 11 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.