Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70227
Title: Một mô hình phát triển xã hội chung cho Liên minh Châu Âu
Authors: Bùi Huy Khoát
Keywords: Mô hình phát triển xã hội chung
Liên minh Châu Âu
Chính sách thương mại chung
Mô hình Bắc Âu
Abstract: Bài viết trình bày mô hình phát triển xã hội và các mô hình xã hội Châu Âu, Mô hình xã hội chung châu Âu cầm được cải cách để đáp ứng các thách thức của bối cảnh mới, bền vững của bản sác dân tộc của mỗi quốc gia thành viên.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 12 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCADT12.2009_Một mô hình phát triển xã hội chung cho EU.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 227,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.