Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70230
Title: Quan hệ thương mại Pháp - Việt (1993-2008)
Authors: Võ Thị Thu Hà
Keywords: Quan hệ thương mại
Pháp - Việt
Quan hệ kinh tế
Abstract: Bài viết trình bày quan hệ thương mại Pháp - Việt từ 1993 đến 2008, những thực trạng và giải pháp cho khả năng mở rộng và phát triển quan hệ thương mại Pháp - Việt là rất lớn, vấn đề đặt ra cho Việt Nam phải nhanh chóng giải quyết những tổn tại và khắc phục những hạn chế để thúc đẩy mối quan hệ phát triển tương xứng với tiềm năng kinh tế của hai bên. quan hệ Pháp - Việt chắc chắn sẽ tìm được chỗ đứng trên thị trường rộng lớn và giàu tiềm năng của hai nước.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCADT01.2010 Quan hệ thương mại Pháp-Việt (1993-2008).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.