Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70238
Title: Quan hệ thương mại song phương Việt - Nga: Thực trạng và Triển vọng
Keywords: Phạm Quỳnh Hương
Abstract: Bài viết đề cập cơ sở pháp lý phát triển mối quan hệ thương mại Việt-Nga trong giai đoạn mới, thực trạng quan hệ thương mại giữa hai nước từ năm 2000 trở lại đây, những thuận lợi và triển vọng phát triển mối quan hệ thương mại song phương giữa hai nước
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.