Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70239
Title: Một số giải pháp tăng cường đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam sang các nước EU
Authors: Bùi Huy Nhượng
Keywords: Đầu tư ra nước ngoài
Giải pháp tăng cường
Doanh nghiệp Việt Nam
EU
Abstract: Bài viết này trên cơ sở thực trạng đầu tư sang EU tời gian qua sẽ đề xuất một số giải pháp từ phía Chính phủ và bản thân các doanh nghiệp để thúc đẩy hơn nữa hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào khu vực này trong thời gian tới.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.