Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70242
Title: Liên Bang Nga - Những vấn đề chống tham nhũng
Authors: Phan Anh Dũng
Keywords: Chống tham nhũng
Liên Bang Nga
Nga
Tham nhũng
Abstract: Bài viết trình bày về tình hình tham nhũng tại Nga hiện nay, những nguyên nhân chính dẫn đến nạn tham nhũng, tình hình tham nhũng hiện nay tại Nga.
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNCCADT02.2010_LB Nga- Những vấn đề chống tham nhũng.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.