Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70243
Title: Một số vấn đề trong chính sách tôn giáo của nước Nga hiện nay
Authors: Nguyễn Văn Dũng
Keywords: Chính sách tôn giáo
Nước Nga
Abstract: Bài viết trình bày chính sách tôn giáo của Nhà nước Nga dưới thời của vị Tổng thống Dmitry Medvedev
Issue Date: 2010
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.